Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου,
15125 Μαρούσι
Αθήνα
Tηλ: +30 210 6803000
Fax: +30210 6803070
info@laikifactors.gr Ελληνικά    English    Srpski
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΟΜΗ
ΑΡΧΙΚΗ
Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική σελίδα >
Κάντε κλικ για είσοδο
στο σύστημα
Όροι & προϋποθέσεις

Όροι και Κανονισμοί για την χρήση των ιστοσελίδων

Πνευματικά Δικαιώματα
Τα πνευματικά δικαιώματα των σελίδων και των οθονών που παρουσιάζουν τις σελίδες της παρούσης καθώς και οι κάθε είδους πληροφορίες και το υλικό που περιέχεται σε αυτές αλλά και η μορφή τους, αποτελούν ιδιοκτησία της LAIKI FACTORS & FORFAITERS Α.Ε. εκτός και αν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

Δικαιώματα Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
Η LAIKI FACTORS & FORFAITERS Α.Ε. αποτελεί τον αποκλειστικό δικαιούχο κάθε είδους επωνυμίας ή σήματος που περιλαμβάνεται και εμφανίζεται στην ιστοσελίδα ή έχει δικαίωμα χρήσης ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα επί αυτών.

Χρήση Πληροφοριών και Υλικού
Οι πληροφορίες και το υλικό που περιέχονται στις σελίδες αυτές – καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι περιγραφές που παρατίθενται - υπόκεινται σε μεταβολές χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Περιορισμοί Ευθύνης
Η LAIKI FACTORS & FORFAITERS Α.Ε. δεν εγγυάται την ακρίβεια, επάρκεια ή πληρότητα των πληροφοριών και του υλικού που περιέχονται στις σελίδες και ρητά αποποιείται κάθε ευθύνη για λάθη ή παραλείψεις σχετικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία αυτά.
Οι σύνδεσμοι με άλλες πηγές του διαδικτύου λαμβάνουν χώρα με ίδια ευθύνη. Το περιεχόμενο, η ακρίβεια, οι εκτιθέμενες απόψεις και άλλοι συνδυασμοί που παρέχονται από τις πηγές αυτές δεν ερευνώνται, δεν διασταυρώνονται, δεν παρακολουθούνται ούτε προσυπογράφονται από την LAIKI FACTORS & FORFAITERS Α.Ε..

Η LAIKI FACTORS & FORFAITERS Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή ανακρίβεια στην διαβίβαση πληροφοριών και/ή εντολών από τον πελάτη/επισκέπτη της ιστοσελίδας, παρεμβολές, πλαστοπροσωπία, παραβίαση κωδικών, εσφαλμένη αναγραφή ή διαβίβαση μηνύματος ή μη λειτουργία του συστήματος λόγω ανωτέρας βίας και για οποιονδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε παράβαση των πιο πάνω όρων από την LAIKI FACTORS & FORFAITERS Α.Ε. ή τους υπαλλήλους αυτής.

Η LAIKI FACTORS & FORFAITERS Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκύψει στον εξοπλισμό ή στο λογισμικό του χρήστη σαν αποτέλεσμα της χρήσης της ιστοσελίδας αυτής ή/και της σύνδεσής της με άλλες ιστοσελίδες ή με πηγές του διαδικτύου.

Διαθεσιμότητα
Η ιστοσελίδα αυτή δεν προορίζεται για διάθεση ή χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα σε δικαιοδοσία ή χώρα, όπου η διάθεση θα ήταν αντίθετη με την τοπική νομοθεσία.

Συμμόρφωση
Η LAIKI FACTORS & FORFAITERS Α.Ε. συμμορφώνεται πλήρως με τους πάσης φύσεως ισχύοντες Νόμους, Κανονισμούς κλπ για την παροχή των χρηματοοικονομικών διευκολύνσεων και/ή υπηρεσιών της τόσο προς τους καταναλωτές σύμφωνα με τον Περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμο όσο και προς οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η χρήση αυτής της ιστοσελίδας διέπεται από το δίκαιο της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Για την Επίσκεψη στην Ιστοσελίδα της LAIKI FACTORS & FORFAITERS Α.Ε. ή σε σελίδες που συνδέονται με αυτή, δεσμεύομαι να τηρώ τους παραπάνω όρους και Προϋποθέσεις.


κορυφή σελίδας