Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου,
15125 Μαρούσι
Αθήνα
Tηλ: +30 210 6803000
Fax: +30210 6803070
info@laikifactors.gr Ελληνικά    English    Srpski
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ:
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΟΜΗ
ΑΡΧΙΚΗ
Βρίσκεστε εδώ:
Αρχική σελίδα >
Κάντε κλικ για είσοδο
στο σύστημα
Προστασία δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.2472/1997

Σας ενημερώνουμε ότι η LAIKI FACTORS & FORFAITERS Α.Ε. ("Υπεύθυνος Επεξεργασίας") επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων ("Υποκειμένων") με τις εξής ιδιότητες: πελάτες των υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή, εταίροι/μέτοχοι πελατών, εντολοδόχοι πελατών, μέλη διοικητικού συμβουλίου πελατών, αντίκλητοι πελατών, συμβαλλόμενοι (π.χ. εγγυητές) καθώς και υποψήφιοι που έχουν υποβάλλει αιτήσεις προς αυτήν ώστε να γίνουν πελάτες της.

Σκοπός της επεξεργασίας: Η πιστωτική κλπ αξιολόγηση καθώς και η εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με τα Υποκείμενα όπως και εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας που επιβάλλονται από το Νόμο.

Αποδέκτες των δεδομένων: Για τα στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας να ανακοινώνει βάσει νόμου ή δικαστικής αποφάσεως, οι Δημόσιες Υπηρεσίες και οι Δικαστικές Αρχές, Δημόσιοι Λειτουργοί ή τρίτοι. Για όλα τα στοιχεία, η Διοίκηση, οι υπηρεσίες του Υπευθύνου Επεξεργασίας καθώς και οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες με την Τράπεζα εταιρείες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Κάθε Υποκείμενο δεδομένων έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 12 ν.2472/1997). Το Υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν (δικαίωμα αντίρρησης άρθρο 13 ν.2472/1997).

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης ή αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στο 0030 210 6803000 από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 09:00 έως 17:00 ζητώντας τον διαχειριστή του ιστότοπού μας κ. Ιωάννη Μαλλιαράκη.


κορυφή σελίδας